Истражувања

Недостиг на социјална и економска стабилност, непостоење колективни договори, изразена цензура и автоцензура во медиумите, се некои од предизвиците со кои се соочуваат новинарите и медиумските работници на нивните работни места во редакциите низ Македонија. Ситуацијата би се подобрила доколку...

Извештајот ги содржи резултатите од истражувањето спроведено во Албанија, Босна и Херцеговина, Македонија, Србија и Хрватска со цел да се посочат пречките во демократскиот развој на медиумските системи во земјите од Југоисточна Европа преку мапирање шеми на коруптивни односи и...

Граѓанскиот сектор кој се занимава со прашањата поврзани со човековите права претставува богат ресурс  за новинарите, за истражувачкото новинарство, но и за инклузивното новинарство, кое треба да се стреми да ги вклучи различностите на разновидни начини - во рамките на секој...

Македонскиот институт за медиуми денес ги достави забелешките кон Нацрт-законот за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги до надлежното Министерство за информатичко општество и администрација. Забелешките, како и предлозите за измени на текстот на законот можете да ги погледнете во документот...

Во прилог на дискусијата во врска со измените на Изборниот законик, ЗНМ, ССНМ и МИМ до Собранието на Р.Македонија доставија забелешки и предлози за измени и дополнувања на деловите од законот кои се однесуваат на медиумите. Во дописот потсетуваме и...

Анализата „Развојот на медиумите во Македонија според индикаторите на УНЕСКО“ која во текот на 2011 година ја подготви група автори ангажирани од МИМ,  се фокусира на пет главни категории на медиумски развој што се составен дел од секој медиумски систем...