Новинарска награда „Никола Младенов“ за најдобра истражувачка сторија на годината

Времетраење: 2011 -

Донатор: МИМ

Опис:

Македонскиот институт за медиуми секоја година ја доделува наградата за најдобра истражувачка сторија на годината.

Оваа традиционална награда, која започна да се доделува од 2001 година, претставува најпрестижна награда во македонската медиумска заедница.

Покрај тоа, МИМ создаде фонд за поддршка на истражувачки стории и секоја година поддржува околу 10 новинарски идеи за истражувачки стории.

ReForMedia – Унапредување на соработката меѓу граѓанското општество, институциите и граѓаните за спроведување реформи во медиумската сфера

Времетреање: 2016-2018

Донатор: Европска Унија

Опис: Целта на проектот е да придонесе кон зголемување на влијанието на граѓанското општество во развојот и спроведувањето на медиумските реформи во земјата. Финансиската поддршка за проектот е обезбедена од Европската Унија. Во активностите ќе бидат вклучени претставници на сите клучни актери во медиумската сфера, како новинари, уредници, сопственици на медиуми и други медиумски професионалци, Парламентот, Владата, регулаторните институции, саморегулаторните тела и претставници на граѓанското општество, кои заедно ќе работат на унапредување на јавните политики за подобрување на законската и институционална средина која ќе овозможи слободни и професионални медиуми. Во таа насока ќе бидат спроведени повеќе истражувања и ќе се организираат дебати на различни релевантни теми од медиумската сфера. Дополнително, ќе бидат обезбедени и мали грантови за граѓански организации кои ќе спроведуваат активности за зајакнување на медиумскиот интегритет.

Проект „Известување за граѓанското општество и неговото влијание врз промените во општеството“

Времетраење: 2016-2018

Донатор: Цивика Мобитас

Опис: Генерална цел проектот е да се унапреди квалитетот на истражувачкото новинарство во Македонија на теми од областа на граѓанското општество. Специфична цел е да се продуцираат новинарски стории на теми кои произлегуваат од сферите на делување на граѓанските организации - грантисти на ЦИВИКА Мобилитас, и кои третираат суштински проблеми на граѓаните.

Продукција на неделно интервју на Радио Слободна Европа

Времетрање: 2006 -

Донатор: Радио Слободна Европа, Прага

Опис: МИМ го продуцира неделното ТВ интервју за Радио Слободна Европа, и го организира емитувањето на една национална и 10 локални ТВ станици. Интервјуата се прават со политичари, бизнисмени, како и со експерти од областа на политиката, економијата итн.