Истражувања

Анализа: Кој ќе плати за новинарството?

"Основниот аргумент за реформи на постојните медиумски политики се сведува на прашањето: „Како треба да се финансира новинарството што му служи на јавниот интерес? Беа развиени и во практиката веќе функционираат неколку нови модели, кои може да понудат одредени одговори.“...

Анализа на позитивни примери на заштита на медиумскиот интегритет во ЈИЕ

Медиумската опсерваторија на Југоисточна Европа објави анализа на позитивни примери на медиумски политики, на институции што се борат против корупција, како и на медиуми и на новинарството во регионот. Истражувањето кое опфати три земји – Босна и Херцеговина, Хрватска...

Улогата на уредниците во заштитата на интегритетот на медиумите во Македонија

Поголем дел од уредниците и медиумите во Република Македонија работат во амбиент во кој се под влијание на политичките центри на моќ, па дури и на закани. Политичкиот притисок, поддржан од сопствениците на медиумите, резултира главно со пристрасно, еднострано и...

Извештај за процесот на дигитализација на медиумите во земјите од Југоисточна Европа

Само две од седумте земји вклучени во регионалната студија за процесот на дигитализација во Југоисточна Европа, успеале да го испрочитуваат првичниот план за премин од аналоген на дигитален сигнал, заклучно со јуни 2015 година, се вели во Извештајот „Time Zero...

Медиумските слободи „зауздани“ со јавни пари

Финансиската „поддршка“ на медиумите со буџетски средства им е добро познат модел на сите власти во Македонија во изминативе години. Резултатите од неговата експлицитна злоупотреба се особено видливи на медиумскиот пазар во последниве години. Со буџетска поддршка, Владата го...