За да се зголеми квалитетот на претставувањето на Ромите во јавноста и медиумите, потребно е да се зголеми бројот на новинари Роми кои работат во мнозинските и влијателните медиуми, но и да се изнајдат механизми кои ќе овозможат институционална поддршка...

На 29 септември 2011, Ромаверзитас го промовираше документарецот реализиран по повод десетгодишнината од постоењето на оваа програма за високо образование на Ромите. Македонскиот институт за медиуми и регионалниот проект Роми во јавноста во кој учествува Институтот го помогнаа реализирањето на...

На 2ри септември 2011, Македонскиот институт за медиуми ја организираше завршната конференција од тригодишниот Проект “Унапредување на медиумската писменост во образованието во Република Македонија“, што го спроведоа МИМ, Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ и Европскиот центар за новинарство, во соработка...

На 2ри септември 2011, Македонскиот институт за медиуми ја организира завршната конференција од тригодишниот Проект “Унапредување на медиумската писменост во образованието во Република Македонија“, што го спроведоа МИМ, Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ и Европскиот центар за новинарство, во соработка...