Целта на мониторингот беше да се утврди дали медиумите ги почитуваат професионалните стандарди при известувањето во текот на кампањата и кои се темите на кои новинарите критички се осврнуваа во известувањето. Предмет на мониторингот беа 13 национални медиуми, две недели...

Македонскиот институт за медиуми, Институтот за демократија и Македонскиот центар за меѓународна соработка го претставија вториот извештај од мониторингот за досегашниот тек на изборната кампања и за работата на изборната администрација, како и извештајот од мониторингот на медиумите. Овие активности...

Денеска, на прес-конференција, Македонскиот институт за медиуми, Институтот за демократија и Македонскиот центар за меѓународна соработка го претставија извештајот од мониторингот за досегашниот тек на изборната кампања, работата на изборната администрација, како и извештајот од мониторингот на медиумите, кои се...

Македонскиот институт за медиуми денеска ја прославува десетгодишнината од своето основање. По тој повод, Институтот подготви публикација  со информации за сите позначајни активности и резултати  реализирани во изминатите 10 години. Управниот одбор и вработените во институтот им изразуваат благодарност на...

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во партнерство со Институтот за демократија Социетас цивилис (ИДСЦС) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ) денес претстави интегрирана платформа за набљудување на изборите.Мојот избор 2011, преку сеопфатно содржинско набљудување на изборната понуда и следење...

Mеѓуетничката комуникација меѓу младите, проблемите кои ги оптоваруваат, како и заедничките вредности кон кои се стремат, беа тема на работилницата на која учествуваа триесеттина средношколци од различна етничка припадност од цела Македонија, во рамки на проектот “Мулти виа медиа“, што...