Старт на обуките за медиумска писменост

Се чита за 0 мин.

Сите наставници, училишта, образовни и медиумски организации ќе добијат прирачник за медиумска писменост што ќе излезе од печат во февруари, за кога е планирано да се промовира и веб-страницата што ќе содржи различни ресурси од оваа област.

Сите овие активности се дел од проектот „Унапредување на медиумската писменост во образованието во Македонија“, што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за демократија и холандската организација Европски центар за новинарство. Проектот се одвива во соработка на Бирото за развој на образованието и Министерството за образование и наука, а финансиската поддршка е обезбедена преку програмата МАТРА на холандското Министерство за надворешни работи.