Можност за студиска посета на Јапонија преку стипендиската програма за интелектуална размена

Се чита за 0 мин.

 

Сите заинтересирани кандидати треба да ги пратат своите апликации директно во Јапонската Амбасада во Австрија најдоцна до 2 декември 2011г, на следната адреса:   

Japan Information and Cultural Center
Attn: Ms. Bettina DAKURA
Schottenring 8, 1010 Vienna, Austria

За дополнителни прашања поврзани со процесот на аплицирање користете ја следната е-пошта: bettina.dakura@wi.mofa.go.jp

Поопширни информации за програмата и критериумите за аплицирање можете да добиете на следната веб страница: http://www.jpf.go.jp/e/intel/exchange/organize/fellowship/index.htmlФормуларите за аплицирање се во прилог.