Обука за млади блогери и онлајн активисти во Будимпешта, пријавување до 19 април

Се чита за 0 мин.

Сите заинтересирани, најдоцна до 19 април 2012г, имаат можност да се пријават за учество во обуката преку следната веб страница: http://youthapplications.coe.int/

Во прилог можете да најдете повеќе информации за критериумите и начинот на аплицирање, како и за целите и методологијата на обуката.