Директориум на корисни контакти за новинари кои известуваат за Косово

Се чита за 0 мин.

На овој проект му претходеше и издавањето на книгата “Косово и медиумите”, што МИМ ја објави во декември 2008 година, а која е резултат на опширното истражување за покривањето на косовското прашање во највлијателните печатени медиуми во единаесет земји во Југоисточна Европа. Истражувањето беше спроведено во периодот јануари -февруари 2008, кога Косово беше една од најактуелните теми во медиумите ширум светот.