Реакција од МИМ во врска со постапувањето на Службен весник кон правилниците на Советот за Радиодифузија

Се чита за 0 мин.

МИМ, како граѓанска организација која 10 години придонесува во развојот на независноста и професионализмот во медиумите, оценува дека ваквото однесување на државните институции кон немаат никакви надлежности и компетенции во врска со регулирањето и функционирањето на медиумите го усложнува процесот на подготовки за фер и демократски избори, создава простор за манипулација на (пред)изборниот процес и придонесува за понатамошно директно влијание на политиката врз медиумите.

Скопје, 22 април, 2011 Македонски институт за медиуми