Реакција од ЗНМ, МИМ и од Синдикатот во однос на укинувањето на фреквенцијата на А1ТВ

Се чита за 0 мин.

Нагласуваме дека ваквата повреда на законската постапка е спротивна на Препораката 2000 (23) на Советот на Европа за независните регулаторни тела во радиодифузијата, според која овие тела се единствено надлежни за доделување и одземање на дозволите на радиодифузерите, а фреквенцијата на која зрачи радиодифузерот е само технички аспект на дозволата со кој се овозможува емитувањето на програмата.      
Ваквиот преседан сериозно ја загрозува слободата на изразувањето, независноста на медиумите и независноста на регулаторното тело во радиодифузијата. Суспендирана е правната држава и владеењето на правото, со што се поставува модел на однесување според кој дозволите за работа на радиодифузерите и во иднина можат да бидат одземени без да се почитуваат процедурите, законот и меѓународните стандарди.
Бараме Советот за радиoдифузија итно да се произнесе за оваа ситуација, да престане со тактизирање и со пролонгирање на своите постапувања, и сериозно да се заложи за спроведување на Законот за радиодифузната дејност. Во спротивно, регулаторно тело кое не може да го спроведува Законот и да ја заштити независноста на медиумите никому не му користи и прашање е зошто воопшто постои.