Стипендии за новинарски истражувања на Ројтерс институтот

Се чита за 0 мин.

Ројтерс институтот за новинарски студии нуди целосни стипендии за новинари со најмалку пет години работно искуство, кои се заинтересирани да работат на истражувачки проекти. Програмата се спроведува на Оксфорд универзитетот, а времетраењето на стипендиите е три, шест или девет месеци. Приоритет ќе им се даде на новинарите кои ќе предложат истражувачки проекти кои се совпаѓаат со фокусот на интерес на Ројтерс институтот за новинарски студии, како политиката и новинарството, економија во новинарството, иднината на новинарството.

Краен рок за пријавување е  28 јануари, 2009.

Повеќе информации ќе најдете на следната веб страница