Стипендиска програма за промотори на демократијата

Се чита за 0 мин.

Програмата ќе се одвива во истражувачкиот центар на НЕД - Меѓународен форум за демократски студии, а со неа ќе бидат опфатени практиканти кои сакаат да ги унапредат стратегиите и техниките за градење демократија, како и научни работници, кои сакаат да спроведат оригинално истражување кое понатаму би се публикувало. Проектите може да се фокусираат на политички, социјални економски, правни и културни аспекти од демократскиот развој, притоа вклучувајќи различни методологии и пристапи. Од стипендистите се очекува да ја презентираат својата работа и да подготват документ за својот проект. Програмата вклучува посета на НЕД и на партнерските институции, тркалезни маси и семинари со водечки демократски експерти. 

Програмата е  наменета за поддршка на практиканти  и научници од земјите во развој. Во групата на практиканти може да конкурираат активисти, адвокати, новинари, професионалци од сферата на граѓанското општество, кои имаат значајно искуство во промовирањето на демократијата. Во групата на научни работници може да конкурираат професори и истражувачи, кои се доктори на науки или имаат образование еквивалентно на овој степен. Добро познавање на англискиот јазик е предуслов за учество во програмата.  

Преку Центарот за демократски ресурси што работи при Меѓународниот форум, како и  преку Реган-Фескел програмата за истражувања, за стипендистите е обезбедена месечна стипендија, здравствено осигурување, патни трошоци и поддршка за истражување.  

Сите заинтересирани може да конкурираат за следните сесии:

      -есенска: од октомври  2010 до февруари 2011 и

      - пролетна: од март до јули 2011.  

Апликациите за сесијата 2010-2011 треба да бидат поднесени најдоцна до 2 ноември 2009.  

Апликацијата  и детални информации за програмата може да најдете на следниот линк: www.ned.org/forum/reagan-fascell.html