Преку онлајн обука за новинарство – до видео камера

Се чита за 0 мин.

NewsU е една од најпочитуваните Интернет страници за обука, на која се нудат курсеви за сите нивоа и интереси – од подобрување на основните новинарски вештини до учење на нови мултимедијални начини за подготовка на сторија.

Повеќе информации може да прочитате на следниот линк: http://www.newsu.org/angel/content/internews/welcome.html