Повик за аплицирање за стипендиската програма “Реган - Фескел“

Се чита за 0 мин.

Програмата е наменета за поддршка на практиканти и научници од земјите во развој. На сите стипендистите им е обезбеден ангажман во проекти, месечна стипендија, здравствено осигурување, поддршка за истражување, како и помош при патувањето пред почетокот и по завршувањето на програмата.

Повеќе информации поврзани со програмата, условите и начинот на пријавување можете да најдете на следата веб страница: http://www.ned.org/fellowships/reagan-fascell-democracy-fellows-program

Regan