Претставено истражувањето за состојбите со онлајн медиумите во Македонија

Се чита за 1 мин.

Општ заклучок од тркалезната маса е дека сите страни во овој процес треба да ги подобрат своите перформанси: медиумите да ги зајакнат своите онлајн оддели и да понудат квалитетна и оригинална  содржина која е интересна за интернет публиката; маркетинг агенциите да ги зајакнат напорите за анимирање на бизнис заедницата за искористување на предностите на Интернетот и на растечката публика во функција на маркетингот; а пак речиси сите се согласија дека бизнис заедницата се уште не ги разбира овие предности, и дека треба да се работи многу на нејзина едукација за да се зголеми приливот на средства кон редакциите, што ќе резултира со финансиски поодржливи медиуми, кои на тој начин ќе ги добијат финансиските ресурси за да можат да понудат квалитетни содржини.
Сите учесници се свесни дека овој процес нема да запре, туку, напротив, ќе се интензивира, особено во наредните 5-10 години. Тука и го темелат нивниот оптимизам за одржливоста на онлајн медиумите, кои ќе стануваат се позначајни на пазарот на информации.

Овој настан е дел од проектот за зајакнување на онлајн медиумите и онлајн новинарството во Македонија  кој го спроведува МИМ годинава, и вклучува активности насочени кон подобрување на уредувачките, организациските  и техничките аспекти во онлајн медиумите. Освен оваа средба, во рамките на проектот се спроведоа три обуки со истакнати странски експерти, една полудневна работилница за светските трендови во онлајн медиумите, како и обемно истражување на состојбите со онлајн новинарството и онлајн медиумите во Македонија. Проектот се реализира со поддршка од Балканскиот фонд за демократија (БТД), Европскиот центар за новинарство и норвешката фондација Фрит Орд.

Преземете го истражувањето