Одржана тркалезна маса (не)регуларноста на работните односи во медиумите

Се чита за 0 мин.

Дискусиите уште еднаш ја потврдија потребата за потпишување колективен работен договор од страна на работодавачите и медиумските работници со кој ќе се регулира најниската плата, работните односи, ќе се утврдат нормативи за определување на должината на работното време имајќи ја предвид специфичноста на новинарската професија, авторските права, можностите за до-обуки, со цел за професионализација на новинарите.Како една од опциите беше и донесување Закон за медиуми и спроведување на процесот на само-регулација во медиумите.

На тркалезната маса беа презентирани резултатите од истражувањето: „Работните односи и медиумите во Македонија”, што МИМ го реализираше како дел од регионалните истражувачки активности на Мрежата за професионализација на медиумите во Југоисточна Европа (СЕЕНПМ).