Петнаесет новинари ги посетија ЕУ институциите во Луксембург

Се чита за 0 мин.

Luksemburg 629 - Новинарите во седиштето на ЕУРОСТАТ разговараа за соработката на европската организација за статистика со Македонија и им се презентираше како да откриваат и истражуваат приказни со помош на податоците што се јавно достапни на интернет страницата на институцијата.

3979 – Во Европската инвестициона банка се запознаа подетално за можностите за инвестирање во земјава и како да им помогнат на граѓаните полесно да се информираат за фондовите што ги нуди ЕИБ.

6158 – Новинарите присуствуваа на сослушување во Судот на правдата на ЕУ и се сретнаа со словенечките судии. Ги посетија и најтиражниот дневен весник „Луксембург Ворт“ и Фондацијата „Роберт Шуман“, основоположникот на идејата за Европската унија.