Организиран семинарот „Фокусирање на институциите на ЕУ лоцирани во Луксембург“

Се чита за 0 мин.

Во рамки на програмата што се одржа во Скопје, новинарите проследија низа предавања за европските правни и финансиски институции, а во Луксембург ги посетија Европскиот суд на правдата, Европската банка за инвестиции, Европскиот Инвестициски Фонд и Еуростат. Семинарот беше организиран од страна на МИМ и Европскиот новинарски центар од Брисел, а финансиската поддршка беше обезбедена преку Министерството за надворешни работи на Луксембург.