Ивона Димеска

Контакт слика
Финансиски асистент
Останати информации:

Работи во одделот за финансии каде што е задолжена за изработка на финансиски извештаи за тековните проекти, регистрација на проекти, подготовка и архивирање на проектна документација, евиденција на трошоци и останати финансиски и административни активности. Дипломирала на катедрата финансиски менаџмент на Економскиот факултет во Скопје, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј. Во текот на студирањето посетувала пракси во повеќе банки, каде што се стекнува со дополнително знаење во областа на финансиите. Во моментот ги завршува магистерските студии на катедрата Економски развој и меѓународни финансии, при Универзитетот Св. Кирил и Методиј.