МИМ нуди комплетна услуга за видео продукција, од концепт и сценарио до снимање и финална обработка. Нашиот тим е составен од професионалци со повеќегодишно искуство.

  • Телевизиски проекти
  • Документарни филмови
  • Презентациони спотови
  • Радио емисии
  • Радио реклами
  • Директно пренесување на Видео канал (youtube)

Располагаме со основна опрема и можности за изнајмување на додатна опрема.

1. Три комплетни камери JVC GY-HM600U- HD

2. Опрема за осветлување Lighting “Ianiro” day light kit 800W

3. Фото камера Nikon D7000.

4. Дигитално аудио студио.

5. Монтажни единици.

6. Преносна видео монтажа со можност за контрола на 4 камери и директен пренос на Интернет видео канал.

 

Простории

За изведување на предвидение активности МИМ располага со

  • Две училници за 20 ученици опремени со презентациски помагала.
  • Библиотека
  • Радио студио