Меѓународен новинарски конкурс на културната асоцијација "Terra del Mediterraneo"

Reading time: 0 minute(s)

Културната асоцијација "Terra del Mediterraneo" објавува награден конкурс за новинарски трудови.

Краен рок за доставување на апликациите е 30ти Март 2009 година.

Повеќе информации на прикачениот документ во "Додатоци".