Дали сме доволно одговорни кога пишуваме и споделуваме на интернет?