Новости

Студиска посета на новинари и граѓански активисти во Брисел

Македонскиот институт за медиуми, со поддршка од Делегацијата на ЕУ организираше студиска посета во Брисел од осми до единаесетти ноември годинава, во која беа вклучени новинари и граѓански активисти од медиумската сфера. Посетата беше организирана за да помогне во зацврстување...

Група македонски новинари и граѓански активисти посетија истакнати медиуми и невладини организации во Словенија

Македонскиот институт за медиуми со поддршка од Делегацијата на Европската Унија во Скопје, од 4 до 8 октомври, организираше студиска посета на Република Словенија, на која учествуваа новинари и претставници на граѓански организации што работат во медиумската сфера во земјава....

Заклучоци од конференцијата за медиумска писменост ЕУ-Западен Балкан „Справување со дезинформациите“

Конференцијата за медиумска писменост ЕУ-Западен Балкан „Справување со дезинформациите“ се одржа на 27 септември 2021 година во Музејот на современа уметност во Скопје, Северна Македонија и на интернет. Клучни чинители од Европската Унија и од Западниот Балкан дискутираа за сè...

Страница 1 од 25