Тековни проекти

Новинарска награда „Никола Младенов“ за најдобра истражувачка сторија на годината

Времетраење: 2011 -

Донатор: МИМ

Опис:

Is StatuetkaМакедонскиот институт за медиуми секоја година ја доделува наградата за најдобра истражувачка сторија на годината.

Оваа традиционална награда, која започна да се доделува од 2001 година, претставува најпрестижна награда во македонската медиумска заедница.

Покрај тоа, МИМ создаде фонд за поддршка на истражувачки стории и секоја година поддржува околу 10 новинарски идеи за истражувачки стории.

Отпор кон дезинформации и говор на омраза: Акција на граѓанското општество за реафирмирање на слободата на медиумите и спречување дезинформации и пропаганда за ширење омраза во Западен Балкан и Турција

Времетраење: 2020 – 2023

Донатор: Европска Унија

Имплементатор: Мрежа за професионализација на медиумите во Југоисточна Европа (СЕЕНПМ)

Партнери: Македонски институт за медиуми, Албански медиумски институт (Тирана), Фондација „Медиацентар“ (Сараево), Косово 2.0 (Приштина), Црногорски медиумски институт (Подгорица), Новосадска школа за новинарство (Нови Сад), Мировен институт (Љубљана) и Бианет (Истанбул).

Проектот (2020 – 2023) се фокусира на:

 • Зајакнување на капацитетите на медиумските организации преку вмрежување и регионална соработка, со цел да се унапреди разбирањето на моделите на дезинформации и пропаганда на омраза во медиумите и јавната комуникација во Западен Балкан и Турција;
 • Способноста на медиумите и граѓанското општество да ги разоткријат и да одговорат на лажните информации, особено на Интернет;
 • Развивање отпорност на граѓаните кон дезинформациите преку промовирање на заедничко решение кое ги вклучува медиумските професионалци и другите засегнати страни.

Активности:

 • Истражувања и извештаи
  • Анализи на омраза на политичко-економска основа, модели на дезинформации и пропаганда во медиумите и јавните комуникации;
  • Анализи на наративите на омраза и дезинформации;
  • Истражување (базирано на испитување на јавното мислење) за довербата во медиумите и родовите прашања во медиумите.

 • Спротивставување на омразата, дезинформациите и пропагандата
  • Продукција на 6 ТВ-емисии инспирирани од наодите од истражувањата со цел да се подигне свеста на публиката за медиумските слободи и проблемите со слободата на изразување;
  • Работилница за креативните тимови од регионот кои ќе учат од експерти и колеги од ЕУ како да применат нови креативни решенија за наративите кои ќе се користат во националните кампањи;
  • Кампањи за спротивставување на дезинформациите преку социјалните мрежи во седумте земји;
  • Форум на уредници (насловен како „Уредници од доверба“) посветен на афирмирање на моќта на уредниците за враќање на довербата во медиумите и размена на искуства за развивање одржливи бизнис модели кои промовираат квалитетно и доверливо новинарство како начин за справување со дезинформациите;
  • Студиски посети во ЕУ земји за уредници од регионот;
  • Продукција на прекугранични стории преку користење конструктивен новинарски пристап.

 • Промовирање на медиумска и информациска писменост (МИП) во помали градови и рурални средини
  • Шема за доделување грантови за унапредување на капацитетите на граѓанските организации за вклучување во активности за промовирање на МИП во помали градови и рурални средини, кои можат да бидат особено ранливи на дезинформации и пропаганда.
 • Застапување
  • Подготовка на преглед на регулаторните и саморегуолаторните модели во земјите од регионот, како и избрани земји од ЕУ кои ќе служат како основа за активностите за застапување;
  • Национални активности за застапување и презентирање на наодите и идентификуваните добри практики пред засегнатите страни. Организирање јавни дебати во секоја од земјите кои ќе бидат поддржани од гости говорници од регионот или од земјите членки на ЕУ;
  • Заклучоците од јавните дебати и извештаите од анализите ќе бидат сумирани во специфични групи на препораки за секоја од земјите учеснички и ќе бидат дистрибуирани пошироко.

Проект на УСАИД за медиумска писменост “Младите размислуваат“

Проектот на УСАИД за медиумска писменост “Младите размислуваат“ е петгодишен проект, кој ќе работи на воведување на концептот на медиумската писменост во формалното и неформалното образование за да им помогне на младите да се стекнат со вештини и знаења со кои полесно ќе се снајдат во медиумскиот и дигиталниот свет и ќе се заштитат од манипулации и злоупотреби. Програмата ја спроведува ИРЕКС, американска организација со своја локална канцеларија во Скопје и големо искуство во работата со медиумски и граѓански организации од Балканот, заедно со Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникациски студии и Младинскиот образовен форум.  Сите овие организации носат долгогодишно искуство во полето на медиумската писменост и работата со млади. Активностите на програмата Младите размислуваат се овозможени благодарение на финансиската поддршка од Американската агенција за меѓународен развој.

Проектот “Младите размислуваат“ се надоврзува на веќе постоечкиот пристап на ИРЕКС за обука за медиумска писменост – Учиме да распознаваме. Од 2015 година, Учиме да распознаваме работи со луѓе од најразлични возрасти во повеќе од 20 земји, на создавање вештини и навики кои ќе им помогнат да изградат отпорност против манипулациите со кои секојдневно се соочуваат. За разлика од традиционалните пристапи, Учиме да распознаваме ги приспособува обуките, наставните програми, ресурсите за наставници, игрите и онлајн курсевите на потребите и навиките на луѓето во различни средини и општества. Овој концепт е многу повеќе од проверка на факти, бидејќи користи примери од локални медиуми и им помага на луѓето да ги препознаат предрасудите и емоционалната ранливост на манипулации, како и да разберат како функционираат медиумите, вклучувајќи ги и социјалните мрежи.

Медиумската писменост им помага на учениците да станат помудри конзументи на медиумски содржини, но исто така и да станат подобри креатори на нивните сопствени содржини. Медиумската писменост им помага на учениците да научат како критички да размислуваат. Анализирајќи ги медиумските содржини, низ дискусија на часовите, тие доааѓаат до заклучоци за типот на содржините кои ги гледаат, слушаат или читаат, кој ги правел и со каква цел, какви идеи и ставови тие медиумски содржини им пренесуваат, што е вклучено, а што не, во информацииите кои ги добиваат.  Сите анализи покажуваат дека најдобар одговор на дезинформациитe и пропагандата се образовани млади луѓе кои развиваат критички пристап кон информациите. 

Нашите медиуми: Акција на граѓанското општество за генерирање медиумска писменост и активизам, спротивставување на поларизацијата и промовирање на дијалог

Зајакнување на капацитетите на граѓанските организации, на медиумските професионалци и активисти, како и на граѓаните со цел подобро да ги разберат трендовите и предизвиците поврзани со слободата и интегритетот на медиумите на Западен Балкан и Турција, се меѓу главните цели на регионалниот проект „Нашите медиуми“ што ќе се спроведува во следните три години (2023-2025).

Проектот ќе се спроведува во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција, од страна на партнерските организации коишто се дел од Мрежата на Југоисточна Европа за професионализација на медиумите (СЕЕНПМ), Медиацентар (Сараево), Албанскиот медиумски институт, Црногорскиот медиумски институт, Советот за етика во медиумите на Косово, Македонскиот институт за медиуми, Новосадската школа за новинарство, Мировниот институт од Љубљана и Бианет (Турција), а со финансиска поддршка од  Европската Унија.

Повеќе