Десеттиот Управен одбор на МИМ со мандат од 2020 до 2022 година е во состав:

Претседател на УО:
Верица Јорданова, основач и главна и одговорна уредничка на „Inovativnost.mk“


Членови:
Љупчо Поповски, главен и одговорен уредник на „Nezavisen.mk“
Ведат Мемедалиу, главен и одговорен уредник на весникот „Коха“
Сеад Џигал, комуниколог
Весна Никодиноска, програмски раководител во МИМ