Компилација од документарниот серијал „Медиуми за граѓаните“