Може владини пари за граѓанскиот сектор, но под јасни услови