Жените не се жртви само на семејното насилство, туку и на законите и на институциите