Контакт

Славчо Миленковски
Позиција:
Програмски асистент

Останати информации

Останати информации:

Обезбедува поддршка за спроведување проекти и истражувања, администрира веб содржини и организира обуки и настани во МИМ. Има учествувано на повеќе обуки за проект менаџмент, деловна комуникација и апликативен софтвер. Има искуство во организација и техничка поддршка на конференции. Дипломирал новинарство на Правниот факултет во Скопје, а магистрирал на Економскиот институт - Скопје, на тема „Улогата на односите со јавноста и општествената одговорност во градењето на корпоративниот имиџ на компаниите во Република Македонија“.