Контакт

Kontakt

Останати информации

Ги координира активностите за продукција на мултимедијални содржини. Раководи со веб-платформите и социјалните медиуми на Институтот, ги одржува компјутерските системи и обезбедува поддршка во спроведување на проекти, истражувања, јавни настани и кампањи.
Има учествувано на повеќе обуки за проектен менаџмент, развој на граѓанско општество, дигитална форензика и верификација на информации, дигитален маркетинг, и-меил и „клауд“ сервиси. Дипломирал новинарство на Правниот факултет во Скопје, а магистрирал на Економскиот институт - Скопје, на тема „Улогата на односите со јавноста и општествената одговорност во градењето на корпоративниот имиџ на компаниите во Република Македонија“.