Контакт

Kontakt

Останати информации

Завршил докторските студии по меѓународни односи и политички науки на универзитетот „Јилдиз Текник“ во Истанбул. Вработен е како програмски координатор во Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и е надворешен соработник (академски кадар) на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. Досега бил соработник на различни невладини организации на национално и меѓународно ниво и учесник на голем број меѓународни обуки, семинари и конференции. Негови области на интерес се медиумската писменост, меѓународни односи и меѓународните организации, и анализата на надворешната политика.