Контакт

Kontakt

Останати информации

Има 15 годишно искуство во медиумската сфера, како новинар и проектен раководител во НВО секторот. Во МИМ работи на различни проекти, а е задолжена и за активностите поврзани со издаваштво и истражувања од областа на медиумската сфера. Автор и уредник на повеќе публикации поврзани со медиумите и комуникациите, а има искуство и како тренер во областа на медиумската писменост. Како професионален новинар била дел од редакциите на неколку печатени изданија во земјата. Има учествувано на повеќе обуки и конференции поврзани со новинарството, медиумите и комуникациите во земјата и во странство. Дипломирала новинарство на Правниот факултет во Скопје, а магистрирала во областа на глобалните комуникации на Американскиот Универзитет во Париз.