Мапирање на состојбата со „фриленс“ новинарството во Европа

Се чита за 0 мин.

Фриленс новинарството во Европа значително придонесува кон квалитетното новинарство коешто промовира здрави демократии и информирани општества. Меѓутоа, тоа се соочува со многу професионални и индивидуални предизвици.  

Европскиот центар за новинарство спроведува анкета со цел да се мапира тековната состојба со фриленс новинарството во Европа, предизвиците со кои тоа се соочува, како и можностите за негово зајакнување.

Анкетата може да ја пополните на следниот линк: https://journalismassembly.com/survey?utm_source=multiplier+outreach+campaign&utm_medium=email&utm_campaign=fjasurvey_outreach_multipliers+%28ENG%29