Конкурс за наградата „Никола Младенов“ за најдобра истражувачка сторија за 2018

Се чита за 1 мин.

Македонскиот институт за медиуми (MИM), по 18-ти пат го објавува конкурсот за престижната новинарска награда „Никола Младенов“ за најдобра истражувачка сторија на годината.

Конкурсот е отворен за сите професионални новинари и редакции кои објавиле свои истражувачки стории во медиумите во Македонија во текот на 2018 година, како и за оние новинари и редакции кои сакаат да пријават истражувачка сторија подготвена и/или објавена од колеги-новинари или од други редакции.

Не постојат ограничувања во однос на бројот на сториите со кои еден новинар или редакција можат да учествуваат на конкурсот.

Авторите на најдобрите истражувачки стории ќе добијат парични награди во износ од:

- 30.000 денари за првонаградената сторија;

- 20.000 денари за второнаградената; и

- 10.000 денари за третонаградената сторија.

Конкурсот е отворен до 15 февруари (петок) 2019 година, а апликациите може да се испраќаат:

- по електронска пошта: mim@mim.org.mk;

- по пошта: Македонски институт за медиуми, Јуриј Гагарин 17-1/1, Скопје;

- или лично да се достават во МИМ.

Апликациите кои што ќе бидат испратени по пошта или доставени во МИМ треба да бидат во пет примерока, што важи и за печатените и за аудиовизуелните материјали (копии на це-де). Во апликациите доставени преку интернет треба да се наведе линк до сторијата, или истата да се прикачи како додаток во е-пошта (PDF документ).

Критериумите за избор на најдобрите истражувачки стории се достапни овде.

МИМ ја доделува Наградата за најдобра истражувачка сторија на годината редовно од 2001 година, со цел да го поттикне и поддржи истражувачкото новинарство, кое се смета за врвно новинарско достигнување и значаен елемент во зајакнувањето на демократијата во секое општество.

Повеќе информации за конкурсот може да се добијат на: 02/ 30 90 144; и mim@mim.org.mk

Конкурсот на албански јазик е достапен тука.