Публикации

M.e.d Compressor1

Како да комуницирате со медиумите

Прирачникот е посветен на развивање ефикасна медиумска стратегија, правилно користење на алатките за комуникација со медиумите, следење на медиумската покриеност итн.
Се чита за 0 мин.
Www En

Косово и медиумите - ново издание од МИМ и СЕЕНПМ

Македонскиот институт за медиуми ја издаде книгата насловенa “Косово и медиумите”.
Се чита за 0 мин.