Публикации

El.med Compressor

Пишување за електронски медиуми

Прирачникот е издаден во рамки на „Едногодишната школа за новинарство“ на Македонскиот институт за медиуми. Пишување за електронски медиуми1.42 MB
Etika Novinarstvoto

Етика и новинарството во Југоисточна Европа

Истражувањето насловено како „Етиката и новинарството во регионот на Југоисточна Европа“.
M.e.d Compressor1

Како да комуницирате со медиумите

Прирачникот е посветен на развивање ефикасна медиумска стратегија, правилно користење на алатките за комуникација со медиумите, следење на медиумската покриеност итн. Како да комуницирате со медиумите1.6 MB
Www En

Косово и медиумите - ново издание од МИМ и СЕЕНПМ

Македонскиот институт за медиуми ја издаде книгата насловенa “Косово и медиумите”.