Односи со јавноста

Се чита за 0 мин.

 

Освен едукација за совладување на основните вештини и алатки за јавно комуницирање, организирање на настани, осмислување и спроведување кампањи, МИМ испорачува и услуги во посложените содржини од сферата на односите со јавноста, како создавање и врамување на пораки, креирање на комуникациски стратегии и планови, системи и процедури за корпоративно комуницирање, менаџирање и буџетирање на односите со јавноста, менаџирање во кризни ситуации итн.

Експертите на тимот на МИМ за односи со јавноста се истакнати медиумски професионалци, со долгогодишно искуство во медиумите и во односите со јавноста на сите нивоа.

Информации за основните техники и вештини во јавното комуницирање, како и новини за светските трендови во односите со јавноста можете да најдете на веб-страницата на МИМ за оваа област, www.pr.org.mk