Програма за професионално усовршување

Се чита за 0 мин.

Право да конкурираат имаат новинари и професионалци од областа на медиумите, кои имаат најмалку две години работно искуство со полно работно време. Предност ќе им се даде на апликанти со искуство помало од десет години.  Краен рок за аплицирање е 15 февруари 2010г.

Повеќе информации како и формулар за аплицирање можете да преземете од линковите кои се во прилог:

http://macedonia.usembassy.gov/temi3.html

http://macedonia.usembassy.gov/pdy2010mcp.html