Стипендии за новинарски истражувања на Слободниот Универзитет во Берлин

Се чита за 0 мин.

 

Во рамки на апликацијата сите заинтересирани треба да подготват експозе за академско-новинарски истражувачки проект на кој би работеле во текот на двата семестра што ќе ги поминат на Универзитетот, а што треба да биде напишано на англиски или на германски јазик. Тие треба да приложат и писмен доказ за познавањето на германскиот јазик.

Краен рок за пријавување е 1 ноември 2010 година.

За стипендистите ќе бидат обезбедени стипендии во износ од 1,000 до 1,500 евра месечно во текот на студирањето.

За подетални информации сите заинтересирани може да се обратат на следните контакти:

Europäische Journalisten-Fellowships                  

Тел. ++49 / (0)30 / 838 - 533 15

Internationales Journalisten-Kolleg                     

Тел/Факс: ++49 / (0)30 / 838 - 533 05

 

Freie Universität Berlin

Otto-von-Simson-Str. 3

14195 Berlin

Germany

www.ejf.fu-berlin.de

ejf@zedat.fu-berlin.de

Повеќе информации за стипендиите, како и формуларот за аплицирање може да најдете овде: