Промовиран филмот за 10 години Ромаверзитас, технички помогнат од МИМ

Се чита за 0 мин.

Поддршката во оваа насока продолжува преку Високата школа за новинарство и за односи со јавноста чијшто основач е МИМ, а која и годинава обезбедува три целосни стипендии за студенти од ромска националност. Од 2006 до 2008, во МИМ се спроведуваше 9 месечна програма за обука на новинари Роми, преку која се едуцираа 36 млади новинари од оваа заедница.