Спроведена обука за користење Интернет платформи за промоција на граѓанскиот активизам

Се чита за 0 мин.
Целта на оваа обука беше граѓанските организации да се здобијат со напредни сознанија за процесите и практиките на онлајн медиумите денес, како и за современите алатки за приомовирање на работата на граѓанските организации и информирање на јавноста преку Интернет платформите. На обуката беа претставени основните практични мултимедијални алатки и најсоодветните начини на нивно користење, во функција на промовирање на активностите и резултатите на НВО-а, споделување на информацијата преку разни социјални платформи и други веб простори и градењето на дологорочно одржлив бренд на Интернет. Обуката ја спроведоа Зоран Ричлиев, Дарко Булдиоски и Петрит Сарачини, истакнати експерти од областа на новите медиуми.

Оваа обука е дел од Проектот за зајакнување на граѓанското општество, што го спроведува партнерскиот конзорциум предводен од ИТЗ, a во кој членуваат МИМ, Конект и Европскиот центар за непрофитно право (ЕЦНЛ).