Новинарска работилница за известување од областа на животната средина

Reading time: 0 minute(s)

 

 

 

Dsc 0014Презентери и говорници на работилницата беа Александар Нацев и Дејан Мираковски од УНДП, Билјана Сидеровска  од Канцеларија за комуникации со јавност при Министерството за животна средина и просторно планирање и Дарко Блинков од Државниот инспекторат за животна средина. Во програмата беше вклучен и теоретски и практичен дел посветен на  користењето  современи новинарски техники при известување од областа на животната средина, што го одржа  Назим Рашиди, уредник и новинар во Би-Би-Си и стручен предавач во МИМ и во Високата школа за новинарство, а се разговараше и за проблемите со кои новинарите се соочуваат во пристапот до информации поврзани со животната средина, третманот на „еколошките“ теми од страна на уредниците, сензационалистичкото извест ување  и креативното пишување за овие теми.