Обуки за комуникација со медиуми за државните службеници

Reading time: 0 minute(s)

Темите на обуките произлегуваат од анализата на СЕП за потребите на институциите и имаат цел да придонесат кон подобрување на капацитетите на одделенијата и на лицата одговорни за комуникација и односи со јавноста, создавање одржливи ресурси за континуирана доедукација во оваа област и механизми за воспоставување на унифициран пристап во третирање на прашањата поврзани со комуникацијата и евроинтегративните процеси. Обуките ги испорачуваат предавачи од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста, а се реализираат со поддршка од Амбасадата на Велика Британија.