Одржана обука за стратегиски комуникации за граѓански организации

Се чита за 0 мин.

Планирање на ефективни комуникации со целните групи, користење на постоечките ресурси, пренесување на вистинските пораки за вистинските луѓе во вистинско време и мониторинг на сопсвената работа, се темите кои беа опфатени во текот на дводневната обука за стратегиски комуникации за граѓански организации. На обуката учествуваа претставници на шест граѓански организации кои треба да ја промовираат медиумската писменост. Овие активности се дел од процесот на регрантирање што е  поддржан преку проектот „Писменост за вести и дигитална писменост – Справување со лажните вести“.

Обуката ја водеа Ника Јелендорф од Институтот за медиуми и различности од Лондон и професорката Марина Тунева од Институтот за комуникациски студии, кои преку интерактивни методи имаа за цел да им помогнат на учесниците да научат како да станат активни консументи и креатори на вести.

Ова е втора од вкупно петте обуки од тренинг програмата наменета за регрантистите. Проектот „Писменост за вести и дигитална писменост – Справување со лажните вести“ го спроведува МИМ во партнерство со Институтот за комуникациски студии, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Институтот за различности и медиуми од Лондон, со финансиска поддршка од Европската Унија.