Обука за продукција и споделување на медиумски содржини

Се чита за 1 мин.

Претставници на 6 граѓански организации учествуваа на дводневна обука за зајакнување на вештините за подготовка на информации поврзани со нивните активностите и области на делување, како и нивно ефективно споделување преку социјалните медиуми.

Преку теоретски предавања, практични вежби и работа во групи, учесниците ги совладуваа основните елементи на доброто новинарство и јасното пишување. Исто така, тие практично вежбаа како да ги структурираат и насочат пораките кои произлегуваат од нивните организации, и како пораките правилно да ги комуницираат со медиумите и со пошироката јавност.

Новото дигитално опкружување и улогата на социјалните медиуми како значен канал за комуницирање со јавноста, беа доволен мотив еден дел од обуката да биде посветен токму на правилното користење на онлјан-платфорими. Во текот на обуката учесниците практично учеа како да ги прилагодат и пласираат своите пораки на различните социјални медиуми како што се Фејсбук, Твитер и Инстаграм. 

Обуката ја водеа Ричард Меерс, новинар и уредник во реномирани светски медиуми и Славица Биљарска, консултант за ПР и комуникации.

Во продолжение погледнете кратки видео изјави од обучувачите кои ги споделија своите размислувања за напливот од лажни вести и улогата на медиумската писменост во филтрирањето на информации, како и за клучните аспекти на соработката меѓу медиумите и граѓанските организации:

 

Ова беше последна обука во рамки на тренинг-програмата наменета за грантистите на проектот „Писменост за вести и дигитална писменост – Справување со лажните вести“. Проектот го спроведува МИМ во партнерство со Институтот за комуникациски студии, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Институтот за различности и медиуми од Лондон, со финансиска поддршка од Европската Унија.