Анализа: Разноликост во известувањето на централните информативни изданија кај најгледаните ТВ-канали во Македонија

Се чита за 0 мин.

Основната цел на истражувањето е да се утврди како во новите општествено-политички услови из-вестуваат осум телевизии во Македонија (најгледаните 5 терестријални и една кабелска, како и двата канала на јавниот сервис) од аспект на различноста  во тематската и во жанровската застапеност, нови-нарската ангажираност, застапеноста на различни актери и географската покриеност. Намерата е да се утврди како функционираат јавните гласила во актуелните околности и колку се трудат да му служат на јавниот интерес за поквалитетно и посеопфатно информирање на граѓаните.

Анализата е достапна во прилог.

pdfАнализа: Разноликост во известувањето на централните информативни изданија2.48 MB