Инфографик: Доверба во медиумите во Западен Балкан „Заеднички поделени“ - Главни наоди од истражувањето“ (прв дел)

Се чита за 0 мин.

Наодите претставени во овој инфографик се дел од истражувањето на довербата во медиумите, спроведено во рамки на проектот „Отпор кон дезинформации и говор на омраза: Акција на граѓанското општество за реафирмирање на слободата на медиумите и спречување дезинформации и пропаганда за ширење омраза во земјите од Западен Балкан и во Турција“, во 2020 година, во седум земји – Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, С. Македонија, Србија, Турција и Црна Гора.

Resilence3 1a Media trust MK