Повик за учество на обука за новинари за инклузивно новинарство

Се чита за 1 мин.

Институтот за медиуми и различности од Лондон, Македонскиот институт за медиуми и Националниот совет на инвалидските организации на Македонија објавуваат повик за новинари кои сакаат да учествуваат на тридневна обука за известување за теми од интерес на лицата со попреченост. Обуката ќе се одржи од 24 до 26 октомври 2018 година во Охрид.

Називот на обуката е „Во чевлите на другиот“ и таа има за цел да ги подготви новинарите за нови пристапи во известувањето за лицата со попреченост, притоа придржувајќи се кон основните принципи на инклузивно новинарство. Учесниците на обуката ќе се стекнат со вештини и со поголемо разбирање за важноста од вклучување на темите за лицата со попреченост и ќе имаат можност да откријат нови перспективи за известувањето од оваа област.

Обуката ќе се состои од теоретски и од практичен дел, во рамки на кои ќе биде претставен концептот на инклузивното новинарство. Теоретските сесии ќе бидат организирани како интерактивни вежби на кои ќе се разгледуваат примери на несоодветно известување за лицата со попреченост, дебати за етичките прашања поврзани со употребата на стереотипи и предрасуди и основните техники на инклузивното новинарство. Во рамки на практичниот дел ќе се симулира „редакција за инклузивно новинарство“ на која учесниците ќе произведуваат содржини за ТВ, радио печатени или онлајн медиуми, фокусирајќи се на предизвиците со кои се соочуваат лицата со попреченост. На обуката ќе бидат поканети и гости-говорници - медиумски аналитичари, истакнати медиумски професионалци, како и лица со попреченост кои ќе им ги пренесат на учесниците своите искуства, укажувања и сугестии. Новинарите, во рамки на една од сесиите, ќе имаат можност за производството и на медиумски производи.

Со новинарите ќе работат двајца истакнати обучувачи, еден меѓународен и еден домашен експерт со искуство во областите на медиумите и попреченоста.

На обуката ќе може да учествуваат најмногу 16 новинари кои работат во различни медиуми низ државата.

По завршувањето на обуката, за десет најмотивирани новинари ќе биде обезбедено и менторство од страна на обучувачите, со намера да се овозможи креирање на најмалку две медиумски содржини во кој било формат. Двајцата ментори ќе им пружат поддршка на новинарите во поглед на изборот на темите, пристапот, изборот на извори, визуелизацијата, структурата и нејзино подобро „пакување“. Целта е темите за лицата со попреченост да стигнат до што поширока публика, која на овој начин поблиску би се запознала со своите сограѓани кои имаат некаков вид на попреченост.

Крајниот рок за пријавување е 10 октомври 2018 година, до 17 часот.

Заинтересираните кандидати може да испратат писмо на интерес и кратка биографија (CV) на следниот е-маил: mim@mim.org.mk