Актуелно

Одржана конференција за медиумска писменост на Западен Балкан

Седумдесетина експерти од областа на медиумската и информациската писменост, новинари, активисти на граѓанското…

Анализа: Улогата на регулаторните тела во обликувањето на…

Медиумскиот плурализам недоволно јасно се препознава во домашната законската регулатива како регулаторна цел во…

Прирачник „Попреченост: На виделина“

Прирачникот има за цел да им помогне на македонските граѓански организации кои работат со лицата со попреченост да се…

Студиска посета за градење капацитетите на Мрежата за медиумска…

На 13 и 14 ноември, МИМ организираше студиска посета за претставници од Мрежата за медиумска писменост од Македонија на…
baner3.jpg
seenmp.jpg
mccm.jpg
pspp.jpg
sd.jpg