Актуелно

Сите чинители и механизми да функционираат одговорно и посветено за…

Политичкиот плурализам во медиумите е комплексно прашање и неговото поттикнување зависи од вклучување на повеќе…

Компаративна анализа на програмските совети на јавните радиодифузни…

Неопходно е да се отвори јавна дискусија за темелна реформа на сите аспекти на функционирањето на јавниот сервис Македонска…

Герила акции – креативно за проблемите

Граѓанските организации постојано бараат нови начини да ги промовираат своите активности. Во изминативе години,…

Правда, а не милост

Стотици луѓе кои беа осудени во изминатите десетина години сметаат дека се жртви на полициско - политички монтирани процеси.…
baner3.jpg
Civica_Logo_original.jpg
jufrex7.jpg
media_observatory.jpg
web.baner4.jpg