Повик за доставување предлог-проекти: Промовирање медиумска и информациска писменост во малите градови и руралните подрачја

Се чита за 1 мин.

povik cover2 10 9 2020

Македонскиот институт за медиуми објавува повик за доставување предлог-проекти чија цел е подобрување на капацитетите на граѓанските организации за заштита на медиумскиот плурализам и слободи во земјите од Западен Балкан.

Овој повик е дел од регионалниот проект „Отпор кон дезинформации и говор на омраза“, што се спроведува во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, Црна Гора, Србија и Турција, со поддршка од Европската Унија.

Повикот е отворен за граѓански организации во Р.С. Македонија кои делуваат во областа на медиумите, образованието, човековите права или родовата еднаквост. Пожелни се предлози за партнерски проекти, кои што апликантите би ги реализирале во партнерство со други граѓански организации.

Вкупниот буџет предвиден за овој повик изнесува 36.000 евра.

Бараниот грант треба да изнесува помеѓу 3.000 и 9.000 евра. Не е неопходно кофинансирање од страна на апликантот или партнерската организација.

Времетраењето на предложениот проект треба да биде од 9 до 18 месеци.

Предложените проектни активности задолжително треба да бидат фокусирани на помали градови, населени места и рурални области.

Процедурата за аплицирање се состои од два чекори:

1) Доставување, оценување и селекција на концепти за предлог-проекти;

2) Доставување, оценување и селекција на целосни предлог-проекти.

Рокот за доставување на концепти за предлог-проекти е 12.10.2020 до 23:59часот.

Апликациите треба да се поднесат по електронски пат на следнава адреса: grantovi@mim.org.mk

Сите прашања во врска со повикот треба да се испратат исклучиво преку е-пошта на: grantovi@mim.org.mk, најдоцна до 07.10.2020 година, до 17:00 часот.

Видеото од информативната сесија што се одржа на 22 септември 2020 може да го погледнете тука.

Прашања и одговори.

Упатството за апликантите е достапно тука.

Формуларите за аплицирање се достапни во продолжение:

Следните документи се од информативна природа и не треба да се поднесуваат како дел од апликацијата:

 

eu flag webРегионалната програма „Отпор кон дезинформации и говор на омраза: Акција на граѓанското општество за реафирмирање на слободата на медиумите и спречување дезинформации и пропаганда за ширење омраза во земјите од Западен Балкан и во Турција“ се спроведува со поддршка од Европската Унија, од страна на партнерските организации од регионот: СЕЕНПМ, Македонски институт за медиуми, Албански медиумски институт, Медиацентар, Косово 2.0, Црногорски институт за медиуми, Новосадската школа за новинарство, Мировен институт и Бианет.

docxУпатство за апликантите149.46 KB

docxОпис на прокетот70.99 KB

docxИзјава од апликантот17.38 KB

docxОвластување на коапликантот17.01 KB