Прирачници за медиумска писменост и медиумска култура

Се чита за 0 мин.

Прирачниците за медиумска писменост и медиумска култура се наменети за одделенските и за предметните наставници, да им бидат поддршка и инспирација при планирањето и реализирањето на часовите на кои се разработуваат содржините за медиумска писменост и за медиумска култура.

Прирачниците се подготвени во рамки на Проектот на УСАИД за медиумска писменост „Младите размислуваат“ што го спроведуваат ИРЕКС и локалните партнери Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникациски студии и Младинскиот образовен форум, а во соработка со Бирото за развој на образованието и Министерството за образование и наука.

pdfПрирачник за медиумска писменост и медиумска култура за I одделение2.44 MBpdfDoracak për edukimin mediatik dhe kulturën mediatike për klasën e I-të2.4 M

pdfПрирачник за медиумска писменост и медиумска култура за III одделение3.26 MB
pdfDoracak për edukimin mediatik dhe kulturën mediatike për klasën e III-të3.23 MB

pdfПрирачник за медиумска писменост и медиумска култура за IV одделение603.77 KB

pdfПрирачник за медиумска писменост и медиумска култура за V одделение512.31 KBpdfDoracak për edukimin mediatik dhe kulturën mediatike për klasën e V-të404.84 K